Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 16/08/2023

Ngày 13 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công điện 02/CĐ-BTTTT về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 732/CĐ-TTg, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ TTTT yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24/24;

+ Theo dõi sát tình hình diễn biến thiên tai;

+ Báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới và thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác ứng phó với thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ  quét

- Cục Viễn thông:

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai.

- Cục Bưu điện Trung ương: sẵn sàng đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe thông tin chuyên dùng cho đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai khi có yêu cầu….

Công điện 02/CĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat