Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu cho Công an từ ngày 15/8/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/07/2023

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023

Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của cho công an được điều chỉnh tăng như sau:

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân:

+ Hạ sĩ quan: 47 (trước đây là 45 tuổi)

+ Cấp úy: 55 (trước đây là 53 tuổi)

+ Thiếu tá, Trung tá: nam 57, nữ 55 (trước đây là 55 tuổi đối với nam và 53 tuổi đối với nữ)

+ Thượng tá: nam 60, nữ 58 (trước đây là 58 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ)

+ Đại tá: nam 62, nữ 60 (trước đây là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ)

+ Cấp tướng: nam 62, nữ 60 (trước đây là 60 tuổi)

+ Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ.

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an: nam 62, nữ 60 và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 có hiệu lực từ ngày 15/8/2023./.

Thủ tướng có quyền bổ nhiệm chức vụ nào trong Công an nhân dân?

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro