Tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030.

Chính phủ đồng ý với Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Y tế, trong đó: đưa vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030.

Phạm vi và số đối tượng thụ hưởng theo đề xuất của Bộ Y tế tại Báo cáo số 312/BC-BYT ngày 09/3/2022 và Báo cáo số 657/BC-BYT ngày 16/5/2022. Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước, hoặc được bổ sung ngân sách Nhà nước, Bộ Y tế quyết định việc có thể thực hiện lộ trình này sớm hơn.Chính phủ cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác ngoài Tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn 2022 – 2025 nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí mua vắc xin theo lộ trình, ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Nghị quyết 104/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030.

Chính phủ đồng ý với Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Y tế, trong đó: đưa vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030.

Phạm vi và số đối tượng thụ hưởng theo đề xuất của Bộ Y tế tại Báo cáo số 312/BC-BYT ngày 09/3/2022 và Báo cáo số 657/BC-BYT ngày 16/5/2022. Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước, hoặc được bổ sung ngân sách Nhà nước, Bộ Y tế quyết định việc có thể thực hiện lộ trình này sớm hơn.Chính phủ cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác ngoài Tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn 2022 – 2025 nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí mua vắc xin theo lộ trình, ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Nghị quyết 104/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.