Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 23/09/2022
Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm, tăng thêm 0,3% so với quy định cũ.

Đồng thời, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 4,5%/năm lên mức 5,5%/năm.

Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2022.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat