Tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm, tăng thêm 0,3% so với quy định cũ.

Đồng thời, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 4,5%/năm lên mức 5,5%/năm.

Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm, tăng thêm 0,3% so với quy định cũ.

Đồng thời, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 4,5%/năm lên mức 5,5%/năm.

Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.