Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án

Mục lục bài viết
Ngày 03/01/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 01/2023/CT-CA về việc thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023.

Tòa án các cấp phấn đấu đạt các mục tiêu sau: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm; Hòa giải thành, đối thoại thành các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; Tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử ít nhất 02 vụ việc đối với Tòa án nhân dân cấp huyện; Bảo đảm 100% Thẩm phán phải sử dụng, tương tác và đóng góp ít nhất 01 câu hỏi và câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo;…Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án, khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động của Tòa án; Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng và vận hành hiệu quả Tòa án điện tử. Phấn đấu sớm hoàn thành việc trang bị phòng xét xử, phòng xét xử trực tuyến theo yêu cầu cải cách tư pháp cho các Tòa án.

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 01/2023/CT-CA
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án

Mục lục bài viết
Ngày 03/01/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 01/2023/CT-CA về việc thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023.

Tòa án các cấp phấn đấu đạt các mục tiêu sau: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm; Hòa giải thành, đối thoại thành các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; Tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử ít nhất 02 vụ việc đối với Tòa án nhân dân cấp huyện; Bảo đảm 100% Thẩm phán phải sử dụng, tương tác và đóng góp ít nhất 01 câu hỏi và câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo;…Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án, khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động của Tòa án; Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng và vận hành hiệu quả Tòa án điện tử. Phấn đấu sớm hoàn thành việc trang bị phòng xét xử, phòng xét xử trực tuyến theo yêu cầu cải cách tư pháp cho các Tòa án.

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 01/2023/CT-CA
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.