Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022

Mục lục bài viết
Ngày 16/11/, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành văn bản Công văn 2608/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022.

Để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, duy trì hiệu quả miễn dịch phòng bệnh của vắc xin, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể tăng cường nguồn lực, khẩn trương tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, cung ứng cho tuyến dưới và tổ chức tiêm chủng sử dụng hiệu quả vắc xin.- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur phối hợp để tăng cường điều phối giữa các địa phương trong khu vực phụ trách.

- Trường hợp các tỉnh, thành phố không đồng ý tiếp nhận vắc xin được phân bổ đợt 181, đề nghị các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Y tế cụ thể tình hình triển khai và lý do không tiếp nhận vắc xin.

XEM CHI TIẾT: Công văn 2608/VSDTTƯ-TCQG
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022

Mục lục bài viết
Ngày 16/11/, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành văn bản Công văn 2608/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022.

Để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, duy trì hiệu quả miễn dịch phòng bệnh của vắc xin, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể tăng cường nguồn lực, khẩn trương tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, cung ứng cho tuyến dưới và tổ chức tiêm chủng sử dụng hiệu quả vắc xin.- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur phối hợp để tăng cường điều phối giữa các địa phương trong khu vực phụ trách.

- Trường hợp các tỉnh, thành phố không đồng ý tiếp nhận vắc xin được phân bổ đợt 181, đề nghị các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Y tế cụ thể tình hình triển khai và lý do không tiếp nhận vắc xin.

XEM CHI TIẾT: Công văn 2608/VSDTTƯ-TCQG
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.