Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 31/05/2023

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Để tiếp tục tăng cường công tác Quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT thực hiện một số nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT: tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

Chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái  xe

- Cục đường bộ Việt Nam: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở GTVT trong công quản lý, Kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về hoạt động đào tạo lái xe;

- Các sở GTVT:

+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, Giám sát các Cơ sở đào tạo lái xe;

+ Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Công văn 5572/BGTVT-TTr có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro