Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2639/BYT-KCB năm 2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mục lục bài viết

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2639/BYT-KCB năm 2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước hình hình bệnh Covid – 19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm Covid – 19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị:

- Tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19;

- Tăng cường các biện pháp cách ly, bảo đảm không gian thông thoáng và tăng cường các biện pháp thông khí tự nhiên hoặc cơ học;

Bộ Y tế: Thực hiện ngay 8 biện pháp phòng chống COVID-19 trong cơ sở khám  chữa bệnh | Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

- Sử dụng phương pháp phòng hộ cá nhân an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;

- Tăng cường thực hiện các biện pháp sàng lọc, giám sát nhiễm khuẩn, kịp thời phát hiện, cách ly sớm các ca bệnh có nguy cơ lây nhiễm;

- Tăng cường đào tạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19.

Công văn 2639/BYT-KCB có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )