Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 31/05/2023

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ:

Tội đánh bạc trên 100 triệu bị xử lý như thế nào?

+  Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội Việc làm phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân;

- Bộ Công an Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc;

- Bộ Thông tin và Truyền thông Tăng cường Quản lý nhà nước về trò chơi điện tử trên mạng, xử lý nghiêm các cá nhân, Tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên Mạng để Tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi bất chính;

Chỉ thị 16/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro