Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 06/12/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị 03/2022/CT-CA về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cao trong Tòa án nhân dân.

Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm xây dựng các nội quy, quy trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với mỗi Tòa án, đơn vị. Đồng thời, chú trọng việc tiếp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và giải quyết các yêu cầu của người dân từ cấp cơ sở.Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các Tòa án, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên bố trí địa điểm tiếp công dân khang trang, thuận tiện bảo đảm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 03/2022/CT-CA
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 06/12/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị 03/2022/CT-CA về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cao trong Tòa án nhân dân.

Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm xây dựng các nội quy, quy trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với mỗi Tòa án, đơn vị. Đồng thời, chú trọng việc tiếp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và giải quyết các yêu cầu của người dân từ cấp cơ sở.Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các Tòa án, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên bố trí địa điểm tiếp công dân khang trang, thuận tiện bảo đảm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 03/2022/CT-CA
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.