Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Mục lục bài viết
Ngày 31/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.Trong Chỉ thị đã nêu rõ, nhằm mục đích tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học sao cho an toàn, linh hoạt, chất lượng; cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có thể hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch; ngoài ra còn phải hướng dẫn các địa phương thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với thực tiễn; …

Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương phải chủ động thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với thực tiễn, chuẩn bị các biện pháp, phương án cụ thể để có thể giải quyết vấn đề trường, lớp ở mỗi địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đến trường của trẻ em, học sinh không để xảy ra tình trạng gây bức xúc trong nhân dân;...

Chỉ thị 14/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 31/08/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Mục lục bài viết
Ngày 31/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.Trong Chỉ thị đã nêu rõ, nhằm mục đích tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học sao cho an toàn, linh hoạt, chất lượng; cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có thể hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch; ngoài ra còn phải hướng dẫn các địa phương thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với thực tiễn; …

Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương phải chủ động thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với thực tiễn, chuẩn bị các biện pháp, phương án cụ thể để có thể giải quyết vấn đề trường, lớp ở mỗi địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đến trường của trẻ em, học sinh không để xảy ra tình trạng gây bức xúc trong nhân dân;...

Chỉ thị 14/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 31/08/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.