Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 27 tháng 06 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị 03/CT-VKSTC về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 06 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị 03/CT-VKSTC về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó:

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu: Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngành; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng;...

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương kịp thời xác minh, điều tra để xử lý nghiêm minh các vụ, việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Tăng cường phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong việc phát hiện vi phạm, tội phạm, xác minh thông tin, kiểm tra nguồn tin, điều tra các vụ án về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Hàng năm, VKSND các cấp xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Không xem số lượng các cuộc thanh tra là thành tích, phải làm rõ được bản chất sự việc, có hay không sai phạm, xử lý nghiêm sai phạm do cố ý hoặc gây hậu quả nghiêm trọng; trường hợp do tai nạn nghề nghiệp cần tạo điều kiện để khắc phục, sửa chữa.

Chỉ thị 03/CT-VKSTC thay thế Chỉ thị số Chỉ thị 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát  nhân dân

5 / 5 ( 1 bình chọn )