Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS hạng I

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 17/04/2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, ...

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã thay đổi sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn năng lực trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Cụ thể, tại thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định, giáo viên trung học cơ sở hạng I cần có:

- Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Tuy nhiên, tại Thông tư mới này, Bộ Giáo dục đã sửa đổi, giáo viên không cần có bằng thạc sĩ mà chỉ cần Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/5/2023./.

Tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ đào tạo đối với mọi giáo viên từ 01/7/2020

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro