Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 03/05/2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi quy định về giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ như sau:

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam cần giấy tờ cư trú hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trước đó tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP yêu cầu người nước ngoài thường trú tại Việt Nam cần có hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam Cấp để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, Nghị định 18/2023/NĐ-CP còn sửa đổi một số quy định về tài liệu giải trình kỹ thuật và báo cáo tài chính đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2023./.

Cả triệu người tham gia kinh doanh đa cấp

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro