Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia

Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong kỳ thi thpt quốc gia
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 03 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó tại Thông tư mới quy định, Các thí sinh thuộc nhóm đối tượng sau sẽ được cộng 0.25 điểm đối với mỗi thí sinh.:

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước);

- Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

- Xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

Từ năm 2023, thi đại học trên 22,5 điểm bị giảm điểm ưu tiên

Ngoài ra, đối với quy định là thủ tục dự thi cho thí sinh, Thông tư cũng có sửa đổi về các vật dụng thí sinh được phép đem vào phòng thi. Cụ thể Thông tư quy định thí sinh chỉ được đem vào phòng thi các vật dụng sau đây:

- Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

- Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )