Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Mục lục bài viết
Ngày 15/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn đi học nước ngoài như sau: Thống nhất nguyên tắc làm việc và các tiêu chí tuyển chọn ứng viên phù hợp với từng chương trình học bổng; Tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng tuyển sinh; Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài;…Đồng thời, Bộ Giáo dục bổ sung thêm nhiệm vụ của Hội đồng tuyển chọn là thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với thông tin ứng viên dự tuyển cần được bảo vệ.Các ứng viên đã được tuyển chọn nhưng không đi học phải có thông báo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

Ngoài ra, ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 01 năm kể từ ngày thông báo không đi học, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Theo quy định cũ, ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học.

Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Mục lục bài viết
Ngày 15/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn đi học nước ngoài như sau: Thống nhất nguyên tắc làm việc và các tiêu chí tuyển chọn ứng viên phù hợp với từng chương trình học bổng; Tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng tuyển sinh; Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài;…Đồng thời, Bộ Giáo dục bổ sung thêm nhiệm vụ của Hội đồng tuyển chọn là thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với thông tin ứng viên dự tuyển cần được bảo vệ.Các ứng viên đã được tuyển chọn nhưng không đi học phải có thông báo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

Ngoài ra, ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 01 năm kể từ ngày thông báo không đi học, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Theo quy định cũ, ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học.

Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.