Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi 10 mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 22/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều...

Theo đó, Bộ Công an đã quyết định sửa đổi, bổ sung 10 mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, gồm:

- Mẫu giấy tờ quy định về Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a).

- Mẫu giấy tờ quy định về Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3).

- Mẫu giấy tờ quy định về Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2022

- Mẫu giấy tờ quy định về Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

- Mẫu giấy tờ quy định về Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

- Mẫu giấy tờ quy định về Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

- Mẫu giấy tờ quy định về Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).

- Mẫu giấy tờ quy định về Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).

- Mẫu giấy tờ quy định về Thị thực rời (NC2).

- Mẫu giấy tờ quy định về Thị thực điện tử (NC2a).

Thông tư 22/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro