Sở GDĐT Hà Nội công bố thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/08/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2487/SGDĐT-VP về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Căn cứ Thông o số 57/TB-UBND ngày 19/01/2012 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch Quốc khánh năm 2022

Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành Giáo dục Đào tạo Nội, như sau:

Thời gian nghỉ trong dịp Lễ Quốc khánh 

Công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022

Những việc cần thc hi

- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại quan, đơn vị, trường học theo quy định

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương Thành phố; duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của Thành phố của Ngành- Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trực bảo vệ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc lĩnh vực đơn vị.

Xem chi tiết: Công văn 2487/SGDĐT-VP

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Sở GDĐT Hà Nội công bố thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/08/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2487/SGDĐT-VP về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Căn cứ Thông o số 57/TB-UBND ngày 19/01/2012 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch Quốc khánh năm 2022

Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành Giáo dục Đào tạo Nội, như sau:

Thời gian nghỉ trong dịp Lễ Quốc khánh 

Công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022

Những việc cần thc hi

- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại quan, đơn vị, trường học theo quy định

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương Thành phố; duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của Thành phố của Ngành- Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trực bảo vệ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc lĩnh vực đơn vị.

Xem chi tiết: Công văn 2487/SGDĐT-VP

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.