Sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi xã một sản phẩm ít nhất 01 lần/năm

Mục lục bài viết
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 919/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến 2025 như sau: Phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 – 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…); Diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi xã một sản phẩm được tổ chức ít nhất 01 lần/năm;…Bên cạnh đó, sản phẩm được phân theo 6 nhóm gồm: Nhóm thực phẩm; Nhóm đồ uống; Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ; Nhóm sinh vật cảnh; Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hàng năm, chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng, thực hiện Chương trình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi xã một sản phẩm ít nhất 01 lần/năm

Mục lục bài viết
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 919/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến 2025 như sau: Phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 – 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…); Diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi xã một sản phẩm được tổ chức ít nhất 01 lần/năm;…Bên cạnh đó, sản phẩm được phân theo 6 nhóm gồm: Nhóm thực phẩm; Nhóm đồ uống; Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ; Nhóm sinh vật cảnh; Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hàng năm, chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng, thực hiện Chương trình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.