Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về Chương trình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ như:

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 7/2022. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

+ Quy định rõ nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất; quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoàn trả kinh phí khi khai thác, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản...

+ Quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản...

+ Rà soát các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.

- Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi Luật Khoáng sản sửa đổi được ban hành năm 2024.- Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém.

- Hoàn thiện chính sách khuyến khích hợp tác, đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến...

- Hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành nghề. Xây dựng chế độ đãi cho ngộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành địa chất, khoáng sản.

Nghị quyết số 88/NQ-CP  có hiệu lực từ ngày 22/07/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về Chương trình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ như:

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 7/2022. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

+ Quy định rõ nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất; quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoàn trả kinh phí khi khai thác, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản...

+ Quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản...

+ Rà soát các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.

- Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi Luật Khoáng sản sửa đổi được ban hành năm 2024.- Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém.

- Hoàn thiện chính sách khuyến khích hợp tác, đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến...

- Hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành nghề. Xây dựng chế độ đãi cho ngộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành địa chất, khoáng sản.

Nghị quyết số 88/NQ-CP  có hiệu lực từ ngày 22/07/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.