Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 23/11/2022
Ngày 22/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư.

Theo đó, 05 trường hợp dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát bao gồm: trực tiếp hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khi nhận được thông tin, tin báo hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ các tổ chức, cá nhân; thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.Việc tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải công khai, minh bạch, đúng kế hoạch và phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2023.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat