Quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

Mục lục bài viết
Ngày 22/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư.

Theo đó, 05 trường hợp dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát bao gồm: trực tiếp hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khi nhận được thông tin, tin báo hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ các tổ chức, cá nhân; thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.Việc tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải công khai, minh bạch, đúng kế hoạch và phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

Mục lục bài viết
Ngày 22/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư.

Theo đó, 05 trường hợp dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát bao gồm: trực tiếp hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khi nhận được thông tin, tin báo hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ các tổ chức, cá nhân; thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.Việc tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải công khai, minh bạch, đúng kế hoạch và phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.