Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy trình quản lý rủi ro về tiền gửi trong phòng chống rửa tiền

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/08/2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, Quy trình quản lý rủi ro về tiền gửi bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

- Xác định phạm vi, mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro về rửa tiền;

- Xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo;

- Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, trung bình, cao dựa vào các yếu tố sau: khách hàng; sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng; vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chính và yếu tố khác do đối tượng báo cáo tự xác định, phân loại phù hợp với thực tế phát sinh và được quy định trong quy trình quản lý rủi ro;

- Quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới;

- Quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Liên tiếp các vụ mất tiền khủng khi gửi ngân hàng: Ai phải bồi thường? |  Báo điện tử An ninh Thủ đô

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat