Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy trình nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp bằng phương thức điện tử

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 05/06/2023

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 679/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Quy trình hoàn thuế.

Theo đó, Quyết định đã thống nhất về nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời hạn thực hiện, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với công chức thuế. Quy định về trình tự thủ tục hoàn thuế. Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế người nộp thuế bằng phương thức điện tử được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

- Sau khi người nộp thuế kê khai trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trước khi tiếp nhận hồ sơ.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế phải đủ điều kiện, gồm:

+ Hồ sơ đề nghị hoàn phải thuộc một trong các loại hồ sơ hoàn thuế tương ứng với từng trường hợp hoàn thuế theo quy định.

Quy trình hoàn thuế điện tử mới nhất

+ Hồ sơ đề nghị hoàn phải lập đúng, đủ thành phần hồ sơ tương ứng với từng loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

+ Hồ sơ được NNT ký điện tử đúng quy định.

Bước 2: Trả Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ.

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động tạo Thông báo về việc tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế chậm nhất không quá 15 phút kể từ thời điểm nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đủ điều kiện tiếp nhận: Tự động tạo Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cho người nộp thuế; đồng thời, tự động chuyển hồ sơ vào phân hệ QHS.

Bước 3: Phân công và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Quyết định 679/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro