Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 10/05/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Theo đó, để được công nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 cá nhân cần chuẩn bị:

-  Bản khai theo Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú

- Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 10 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm và chuyển hồ sơ kèm theo quyết định công nhận đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi.

Thông tư 14/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2023./.

Quy định mới về ưu đãi người có công với cách mạng

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat