Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 29/05/2023

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 636/QĐ-BGTVT năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Trang phục phải mặc gọn gàng, lịch sự Phù hợp với tính Chất công việc, đặc thù của Ngành hoặc cơ quan, đơn vị và thuần phong, mỹ tục.

- Tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

- Người có chức vụ, Quyền hạn được giao Nhiệm vụ Tiếp công dân phải nghiêm túc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của tổ chức, Công dân để hướng dẫn, giải quyết thấu đáo, đúng Quy định của pháp luật.

- Phải gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương về mọi mặt; xây dựng, tổ chức, Môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị chuyên nghiệp và thân thiện.

Quyết định 636/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra gỡ bỏ khó khăn dự án cao tốc Bắc - Nam

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat