Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 26/10/2022
Ngày 25/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.Theo nội dung Quy hoạch, nước ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; mô hình tổ chức không gian thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế...

Bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt khoảng 7,0%/năm. Trong đó vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng tăng khoảng 8 - 8,5%/năm.Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Tỉ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt 50%.Quy mô dân số đến 2030 đạt khoảng 105 triệu người. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại các khu vực đô thị tối thiểu 32 m2.

Phát triển nền giáo dục đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống đại học tốt nhất châu Á.

Tầm nhìn đến 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các vùng phát triển bền vững, hài hoà, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh.

Xem chi tiết: Nghị quyết số 138/NQ-CP


Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro