Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mục lục bài viết
Ngày 08/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT về quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông có 03 môn học bắt buộc ( Toán, Ngữ Văn, Lịch sử) và 04 môn học lựa chọn (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí). Trong đó, riêng môn Toán, Ngữ Văn có thời lượng giảng dạy 252 tiết/môn học; các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử có thời lượng giảng dạy 168 tiết/môn học.

Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 03 kì. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kì và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số. Thời gian làm bài kiểm tra đối với môn học 168 tiết từ 45 - 60 phút; đối với môn học 252 tiết từ 60 - 90 phút. Học sinh có điểm trung bình môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên và nghỉ học không quá 20% thời lượng giảng dạy của môn học thì được dự thi kết thúc môn học đó.

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mục lục bài viết
Ngày 08/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT về quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông có 03 môn học bắt buộc ( Toán, Ngữ Văn, Lịch sử) và 04 môn học lựa chọn (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí). Trong đó, riêng môn Toán, Ngữ Văn có thời lượng giảng dạy 252 tiết/môn học; các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử có thời lượng giảng dạy 168 tiết/môn học.

Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 03 kì. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kì và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số. Thời gian làm bài kiểm tra đối với môn học 168 tiết từ 45 - 60 phút; đối với môn học 252 tiết từ 60 - 90 phút. Học sinh có điểm trung bình môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên và nghỉ học không quá 20% thời lượng giảng dạy của môn học thì được dự thi kết thúc môn học đó.

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.