Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trong ngành Kiểm sát nhân dân

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 07/10/2022
Ngày 05/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 264/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát phải tuân theo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định, hướng dẫn của VKSNDTC về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; bảo đảm đầy đủ, khoa học, thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng; hồ sơ kiểm sát phải thể hiện đầy đủ, chính xác các thông tin về vụ việc dân sự, việc giải quyết của Tòa án và hoạt động của Viện kiểm sát.Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ kiểm sát phải được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng, năm; giấy tờ, tài liệu có trước thì để ở dưới, giấy tờ, tài liệu có sau thì để ở trên và được đánh số thứ tự từ dưới lên trên; không được làm thất lạc, mất, hư hỏng hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ; nghiêm cấm việc làm sai lệch hồ sơ, sử dụng hồ sơ vào những việc Kiểm sát viên không được làm theo Điều 84 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 hoặc các việc khác không đúng quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Quyết định 264/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2022.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat