Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mục lục bài viết

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tại văn bản này, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quy định mới đã kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với các loại ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải như sau:

- Ô tô có thời gian sản xuất đến 07 năm:

  • Miễn kiểm định chu kỳ đầu với thời hạn tăng từ 30 lên 36 tháng.
  • Chu kỳ đăng kiểm định kỳ tăng từ 18 lên 24 tháng.

- Ô tô có thời gian sản xuất trên 12 năm đến 20 năm: Chu kỳ đăng kiểm tăng từ 06 lên thành 12 tháng.
Ngoài ra, trong trường hợp giấy đăng kiểm bị mất, hỏng thì chủ xe cũng không cần đi đăng kiểm lại nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

Mất giấy đăng kiểm lần đầu hoặc Tem kiểm định lần đầu thuộc diện miễn kiểm định.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ  giới đường bộ

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp, chủ phương tiện/người được ủy quyền đến đơn vị đăng kiểm khai báo mất để được in lại 01 lần duy nhất (Không cần mang xe).

- Hư hỏng, có sự sai lệch thông tin xe trên giấy đăng kiểm/tem kiểm định của xe được miễn kiểm định lần đầu.

Chủ xe mang giấy đăng kiểm, tem kiểm định đã cấp đến đơn vị đăng kiểm và khai báo để được in lại (Không cần mang xe).

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )