Quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết

Ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023


Năm 2021, Chính phủ đã có lộ trình tăng học phí từ năm học 2022 - 2023 cho cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên cả nước tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.


Tuy nhiên theo Nghị quyết 165/NQ-CP ban hành ngày 20/12/2022, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chưa tăng học phí các cấp trong năm học 2022 - 2023 để tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.



Theo đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022 như sau:


- Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập:




  • Cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021  - 2022. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022.  Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

  • Cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân  dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

  • Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.


- Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022.


Chính phủ khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo bị tác động do dịch bệnh Covid-19.


XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 165/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết

Ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023


Năm 2021, Chính phủ đã có lộ trình tăng học phí từ năm học 2022 - 2023 cho cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên cả nước tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.


Tuy nhiên theo Nghị quyết 165/NQ-CP ban hành ngày 20/12/2022, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chưa tăng học phí các cấp trong năm học 2022 - 2023 để tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.



Theo đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022 như sau:


- Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập:




  • Cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021  - 2022. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022.  Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

  • Cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân  dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

  • Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.


- Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022.


Chính phủ khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo bị tác động do dịch bệnh Covid-19.


XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 165/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.