Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về các đối tượng bị tinh giản biên chế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 05/06/2023

Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định đã quy định đối tượng bị tinh giản biên chế là Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, khi thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Trong đó, các đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế là

- Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

- Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023./.

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Số hiệu  108/2014/NĐ-CP - LawNet

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat