Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 296/QĐ-TANDTC ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân.

Giá trị pháp lý của văn bản điện tử như sau: văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy; chữ ký số trên văn bản điện tự phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật; văn bản điện tử không thuộc Khoản 1 Điều 3 được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tòa án nhân dân có giá trị để biết, tham khảo, không thay thế cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Khi tiếp nhận văn bản đến, bên nhận phải kiểm tra tính xác thực và toàn vẹn của văn bản điện tử và thực hiện tiếp nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; sau khi tiếp nhận văn bản điện tử, hệ thống tự phản hồi trạng thái tiếp nhận văn bản, văn bản điện tử cho bên gửi ngay trong ngày qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho bên gửi về việc đã nhận văn bản;…

Quyết định 296/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ 01/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 296/QĐ-TANDTC ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân.

Giá trị pháp lý của văn bản điện tử như sau: văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy; chữ ký số trên văn bản điện tự phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật; văn bản điện tử không thuộc Khoản 1 Điều 3 được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tòa án nhân dân có giá trị để biết, tham khảo, không thay thế cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Khi tiếp nhận văn bản đến, bên nhận phải kiểm tra tính xác thực và toàn vẹn của văn bản điện tử và thực hiện tiếp nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; sau khi tiếp nhận văn bản điện tử, hệ thống tự phản hồi trạng thái tiếp nhận văn bản, văn bản điện tử cho bên gửi ngay trong ngày qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho bên gửi về việc đã nhận văn bản;…

Quyết định 296/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ 01/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.