Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hành hóa vật liệu xây dựng từ ngày 01/01/2024

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 04/08/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo đó, các quy định chung của Quy chuẩn bao gồm:

- Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng.

+ Khi lưu thông trên thị trường, đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan kiểm tra tại địa phương;

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận hợp quy.

Vật liệu xây dựng tăng giá, người dân, doanh nghiệp gặp khó

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

+ Trường hợp không rõ chủng loại sản phẩm, hàng hóa các tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với Tổ chức chứng nhận hợp quy, Tổ chức thử nghiệm để thực hiện việc định danh loại sản phẩm.

- Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu áp dụng biện pháp quản lý dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

- Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm theo quy định về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số26/2019/TT-BKHCN.

Thông tư 04/2023/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat