Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

Mục lục bài viết
Ngày 30/08/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.Theo Thông tư, hiệu trưởng trường cao đẳng đủ điều kiện và được tổ chức dạy, học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh dựa theo quy định. Mỗi Chứng chỉ sẽ có những số hiệu riêng để theo dõi, quản lý thường là các ký hiệu bằng số và chữ, để có thể đảm bảo phân biệt được thứ tự phôi Chứng chỉ được in, năm in và nơi cấp của Chứng chỉ.

Chứng chỉ cũng có thể bị xem xét thu hồi nếu nằm ở một trong những trường hợp sau đây: Chứng chỉ được cấp bởi người không có thẩm quyền; Chứng chỉ bị mang đi cho thuê, cho mượn hoặc là cho người khác sử dụng; Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ; Chứng chỉ mà được cấp cho sinh viên không đạt yêu cầu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh .

Trong trường hợp bản chính Chứng chỉ bị mất hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng được, thì sinh viên sẽ được cấp lại Chứng chỉ nếu đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu. Trường hợp mà Chứng chỉ hư hỏng không sử dụng được, thì sau khi được cấp lại, sinh viên phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp trước đó. Chứng chỉ được cấp lại sẽ có ghi “Cấp lại” ở mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ cũng sẽ ghi “Cấp lại”. Chứng chỉ được cấp lại có giá trị giống như bản chính.

Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

Mục lục bài viết
Ngày 30/08/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.Theo Thông tư, hiệu trưởng trường cao đẳng đủ điều kiện và được tổ chức dạy, học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh dựa theo quy định. Mỗi Chứng chỉ sẽ có những số hiệu riêng để theo dõi, quản lý thường là các ký hiệu bằng số và chữ, để có thể đảm bảo phân biệt được thứ tự phôi Chứng chỉ được in, năm in và nơi cấp của Chứng chỉ.

Chứng chỉ cũng có thể bị xem xét thu hồi nếu nằm ở một trong những trường hợp sau đây: Chứng chỉ được cấp bởi người không có thẩm quyền; Chứng chỉ bị mang đi cho thuê, cho mượn hoặc là cho người khác sử dụng; Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ; Chứng chỉ mà được cấp cho sinh viên không đạt yêu cầu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh .

Trong trường hợp bản chính Chứng chỉ bị mất hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng được, thì sinh viên sẽ được cấp lại Chứng chỉ nếu đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu. Trường hợp mà Chứng chỉ hư hỏng không sử dụng được, thì sau khi được cấp lại, sinh viên phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp trước đó. Chứng chỉ được cấp lại sẽ có ghi “Cấp lại” ở mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ cũng sẽ ghi “Cấp lại”. Chứng chỉ được cấp lại có giá trị giống như bản chính.

Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.