Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Mục lục bài viết
Ngày 20/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

Quỹ bảo tồn di sản Huế có các nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ; Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định.Quỹ còn có nhiệm vụ chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công bố công khai Quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, báo cáo tình hình thực hiện quỹ; và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Hội đồng quản lý Quỹ có 5 thành viên: Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định.

Nghị định 84/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Mục lục bài viết
Ngày 20/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

Quỹ bảo tồn di sản Huế có các nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ; Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định.Quỹ còn có nhiệm vụ chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công bố công khai Quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, báo cáo tình hình thực hiện quỹ; và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Hội đồng quản lý Quỹ có 5 thành viên: Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định.

Nghị định 84/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.