Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Mục lục bài viết
Ngày 07/09/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1051/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Theo đó, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên làm việc theo chế độ kiểm nhiệm. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, quyết định kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; …

Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất 1 lần/năm và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Quyết định 1051/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Mục lục bài viết
Ngày 07/09/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1051/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Theo đó, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên làm việc theo chế độ kiểm nhiệm. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, quyết định kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; …

Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất 1 lần/năm và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Quyết định 1051/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.