Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/08/2023

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được quy định tại Điều 17 Nghị định 63/2023/NĐ-CP gồm các nội dung chính sau:

- Yêu cầu cam kết triển khai mạng viễn thông để đảm bảo phát triển viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp;

- Thông tin và điều kiện sử dụng băng tần, thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần;

- Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước;

- Hình thức, phương thức đấu giá;

- Xử lý tình huống đấu giá (nếu có).

Theo đó, phương án tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt và chỉ được sử dụng cho một lần tổ chức đấu giá.

Nghị định 63/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2023./.

Thủ tục giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro