Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Mục lục bài viết
Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Đến năm 2025, hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên hoạt động thủy sản; 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị theo quy định; 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước khi bốc dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nước ngoài cập nhật cảng biển Việt Nam được kiểm tra, giám sát theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng của FAO-2009.Để thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra bao gồm: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với các hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc tham gia; ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nghề cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế của cộng đồng ngư dân.

Quyết định 1077/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Mục lục bài viết
Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Đến năm 2025, hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên hoạt động thủy sản; 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị theo quy định; 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước khi bốc dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nước ngoài cập nhật cảng biển Việt Nam được kiểm tra, giám sát theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng của FAO-2009.Để thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra bao gồm: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với các hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc tham gia; ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nghề cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế của cộng đồng ngư dân.

Quyết định 1077/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.