Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022.

Theo đó, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các đề nghị xây dựng các luật: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Về đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật về các Chính sách như: Chính sách quy định việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn cước công dân; Chính sách về bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Chính sách về bổ sung đối tương được cấp thẻ căn cước công dân và đối tượng được cấp Giấy chứng nhận căn cước…

Về đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), việc xây dựng Luật cần có quy định phòng ngừa rủi ro, tăng cường hơn nữa việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng; cần xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tín dụng, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ vấn đề bổ nhiệm lãnh đạo ngân hàng thương mại được sự đồng ý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; …

XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 03/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022.

Theo đó, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các đề nghị xây dựng các luật: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Về đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật về các Chính sách như: Chính sách quy định việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn cước công dân; Chính sách về bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Chính sách về bổ sung đối tương được cấp thẻ căn cước công dân và đối tượng được cấp Giấy chứng nhận căn cước…

Về đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), việc xây dựng Luật cần có quy định phòng ngừa rủi ro, tăng cường hơn nữa việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng; cần xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tín dụng, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ vấn đề bổ nhiệm lãnh đạo ngân hàng thương mại được sự đồng ý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; …

XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 03/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.