Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Mục lục bài viết
Ngày 26/9/2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 1930/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, hàng ngày Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng phải thực hiện việc quan trắc, dự báo như sau:

Thứ nhất, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức quan trắc lượng mưa trên lưu vực; quan trắc, tính toán mực nước hồ, mực nước hạ lưu đập, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy thủy điện Thác Mơ, Đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng quan trắc lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ.

Thứ hai, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào 9 giờ. Nội dung bản tin dự báo phải bao gồm lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.Khi mực nước hồ Thác Mơ đạt đến cao trình mực nước dâng bình thường 218 m mà lưu lượng lũ đến hồ tiếp tục tăng, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình và phải báo cáo Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước theo các quy định sau: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 218 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện và chế độ đóng, mở cửa van đập tràn cho đến khi toàn bộ các cửa van mở hoàn toàn.

Quyết định 1930/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 26/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Mục lục bài viết
Ngày 26/9/2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 1930/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, hàng ngày Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng phải thực hiện việc quan trắc, dự báo như sau:

Thứ nhất, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức quan trắc lượng mưa trên lưu vực; quan trắc, tính toán mực nước hồ, mực nước hạ lưu đập, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy thủy điện Thác Mơ, Đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng quan trắc lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ.

Thứ hai, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào 9 giờ. Nội dung bản tin dự báo phải bao gồm lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.Khi mực nước hồ Thác Mơ đạt đến cao trình mực nước dâng bình thường 218 m mà lưu lượng lũ đến hồ tiếp tục tăng, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình và phải báo cáo Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước theo các quy định sau: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 218 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện và chế độ đóng, mở cửa van đập tràn cho đến khi toàn bộ các cửa van mở hoàn toàn.

Quyết định 1930/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 26/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.