Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 24/04/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 425/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó:

Dân số quy hoạch: Đến năm 2030, dân số đô thị Bắc Giang khoảng 472.000 người (Trong đó dân số nội thị khoảng 365.200 người, chiếm 77% tổng dân số). Đến năm 2045, dân số đô thị Bắc Giang khoảng 666.000 người (Trong đó dân số nội thị đô thị Bắc Giang khoảng 565.000 người, chiếm 85% tổng dân số).

Đất đai quy hoạch: Đến năm 2030, đất dân dụng khoảng 2.200 ha, đạt bình quân khoảng 60 m2/người. Đến năm 2045, đất dân dụng khoảng 3.400 ha, đạt bình quân khoảng 60 m2/người.

10 yêu cầu trọng tâm: Tập trung khai thác các lợi thế có vị trí chiến lược; Phát huy các lợi thế phát triển công nghiệp với các ngành sản xuất có giá trị cao và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp; Khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa và danh lam thắng cảnh phong phú; Nghiên cứu rà soát Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng về hướng Đông Nam, nhập toàn bộ huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; Khai thác tối đa lợi thế quỹ đất hai bên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long;...

Phấn đấu xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành đô thị loại I (trong đó, sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Yên Dũng vào Thành phố Bắc Giang).

Quyết định 425/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký./.

Đến năm 2030, xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành đô thị loại I

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro