Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 20/04/2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 941/QĐ-BCT phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.
Theo đó:

Phê duyệt nhiệm vụ “Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát” giai đoạn 2024-2026 với các nội dung sau:

  • Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
  • Mục tiêu thực hiện: Duy trì và phát triển mạng lưới cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, cung cầu các mặt hàng tiêu dùng, nguyên nhiên liệu thiết yếu, các mặt hàng trọng điểm, nhạy cảm; Đánh giá, cảnh báo và dự báo giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và chỉ số CPI; Đề xuất giải pháp phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.
  • Kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ Ngân sách Nhà nước: 2,754 tỷ đồng.
  • Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2024-2026

Quyết định số 941/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều hành giá linh hoạt, kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat