Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.
Mục lục bài viết

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

Theo đó tại Đề án này, Chính phủ đã đưa ra những mục tiêu chung như sau:

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp;

- Nâng cao hiệu quả bảo vệ và tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT;

- Bảo đảm minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử  - Tạp chí Tài chính

Ngoài ra, Chính phủ còn đưa ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện hóa đề án này:

- 100% đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT được đào tạo, trang bị kiến thức, có năng lục, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- 100% các sàn giao dịch TMĐT lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả;

- 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TMĐT, pháp luật chuyên ngành đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh;

- 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

Quyết định 319/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )