Phê duyệt Đề án Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1155/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp".

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Học viện Tư pháp thực sự trở thành trung tâm lớn, có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam và có vị trí trong khu vực, cụ thể giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau:

Về chỉ tiêu đào tạo: Đào tạo nghề luật sư 2.000 người/năm, trong đó đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế 100 – 150 người/năm, đào tạo nghề luật sư chất lượng cao 120 – 200 người/năm; Đào tạo nghề công chứng 1.000 người/năm, trong đó đào tạo nghề công chứng chất lượng cao 100 – 150 người/năm; Đào tạo nghề đấu giá 100 người/năm; Đào tạo nghề thừa phát lại 100 người/năm.Về chỉ tiêu bồi dưỡng: Bồi dưỡng cho luật sư 300 người/năm; Bồi dưỡng cho công chứng viên 300 người/năm; Bồi dưỡng cho công chức tư pháp – hội tịch 200 người/năm; Bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cho các chức danh tư pháp, công chức, viên chức và theo nhu cầu xã hội 100 – 150 người/năm;…

Phấn đấu đến năm 2030, số hóa được 70% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng và đưa và áp dụng 09 chương trình đào tạo mới (Chương trình đào tạo thẩm tra viên thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo đăng ký viên giao dịch bảo đảm, Chương trình đào tạo trợ giúp viên pháp lý,…).

Quyết định 1155/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phê duyệt Đề án Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1155/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp".

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Học viện Tư pháp thực sự trở thành trung tâm lớn, có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam và có vị trí trong khu vực, cụ thể giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau:

Về chỉ tiêu đào tạo: Đào tạo nghề luật sư 2.000 người/năm, trong đó đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế 100 – 150 người/năm, đào tạo nghề luật sư chất lượng cao 120 – 200 người/năm; Đào tạo nghề công chứng 1.000 người/năm, trong đó đào tạo nghề công chứng chất lượng cao 100 – 150 người/năm; Đào tạo nghề đấu giá 100 người/năm; Đào tạo nghề thừa phát lại 100 người/năm.Về chỉ tiêu bồi dưỡng: Bồi dưỡng cho luật sư 300 người/năm; Bồi dưỡng cho công chứng viên 300 người/năm; Bồi dưỡng cho công chức tư pháp – hội tịch 200 người/năm; Bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cho các chức danh tư pháp, công chức, viên chức và theo nhu cầu xã hội 100 – 150 người/năm;…

Phấn đấu đến năm 2030, số hóa được 70% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng và đưa và áp dụng 09 chương trình đào tạo mới (Chương trình đào tạo thẩm tra viên thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo đăng ký viên giao dịch bảo đảm, Chương trình đào tạo trợ giúp viên pháp lý,…).

Quyết định 1155/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.