Phân phối năng lượng đủ 2 bữa chính và 1 bữa phụ cho trẻ dưới 36 tháng

Mục lục bài viết
Ngày 10/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học.

Bữa ăn học đường đối với sức khỏe học sinh có vai trò như cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cho học sinh đáp ứng nhu cầu hoạt động học tập và vận động, phát triển thể lực và trí lực theo lứa tuổi; cung cấp, bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm cho các đối tượng học sinh trong diện chính sách được miễn phí bữa ăn học đường giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh, đủ sức khỏe để học tập;…Bên cạnh đó, việc phân bổ năng lượng của các bữa ăn cho học sinh tại trường học cần bảo đảm theo tỷ lệ chung đối với các bữa ăn trong ngày theo từng nhóm tuổi như sau: năng lượng phân phối cho các bữa ăn của trẻ nhà trẻ (<36 tháng) gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ; năng lượng phân phối cho các bữa ăn của trẻ mẫu giáo (36 – 72 tháng) bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ;…

Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phân phối năng lượng đủ 2 bữa chính và 1 bữa phụ cho trẻ dưới 36 tháng

Mục lục bài viết
Ngày 10/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học.

Bữa ăn học đường đối với sức khỏe học sinh có vai trò như cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cho học sinh đáp ứng nhu cầu hoạt động học tập và vận động, phát triển thể lực và trí lực theo lứa tuổi; cung cấp, bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm cho các đối tượng học sinh trong diện chính sách được miễn phí bữa ăn học đường giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh, đủ sức khỏe để học tập;…Bên cạnh đó, việc phân bổ năng lượng của các bữa ăn cho học sinh tại trường học cần bảo đảm theo tỷ lệ chung đối với các bữa ăn trong ngày theo từng nhóm tuổi như sau: năng lượng phân phối cho các bữa ăn của trẻ nhà trẻ (<36 tháng) gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ; năng lượng phân phối cho các bữa ăn của trẻ mẫu giáo (36 – 72 tháng) bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ;…

Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.