Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 đến 2030 đạt khoảng 7 – 7,5%

Mục lục bài viết
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thưc hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7 – 7,5%. Bên cạnh đó, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD; tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 29,5% trong GRDP; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 26,9%; khu vực dịch vụ chiếm khoảng 38%; tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 47%; tỷ lệ dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 98%;…Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hóa – xã hội và nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;…

Nghị quyết 152/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 đến 2030 đạt khoảng 7 – 7,5%

Mục lục bài viết
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thưc hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7 – 7,5%. Bên cạnh đó, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD; tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 29,5% trong GRDP; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 26,9%; khu vực dịch vụ chiếm khoảng 38%; tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 47%; tỷ lệ dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 98%;…Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hóa – xã hội và nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;…

Nghị quyết 152/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.