Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tổng lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Theo đó, thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải… Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tổng lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương, giảm 13,34% so với mức phát thải năm 2020…Để đạt được các mục tiêu nói trên, thực hiện giải pháp mở rộng mô hình luân canh lúa - tôm và chuyển đổi từ lúa nước sang các cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao hơn phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương. Chấm dứt đốt phế, phụ phẩm nông nghiệp. Thay đổi, cải thiện và sử dụng các chế phẩm phù hợp với khẩu phần ăn nhằm tăng năng suất, giảm phát thải khí mê-tan…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định; xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tổng lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Theo đó, thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải… Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tổng lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương, giảm 13,34% so với mức phát thải năm 2020…Để đạt được các mục tiêu nói trên, thực hiện giải pháp mở rộng mô hình luân canh lúa - tôm và chuyển đổi từ lúa nước sang các cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao hơn phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương. Chấm dứt đốt phế, phụ phẩm nông nghiệp. Thay đổi, cải thiện và sử dụng các chế phẩm phù hợp với khẩu phần ăn nhằm tăng năng suất, giảm phát thải khí mê-tan…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định; xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.