Tất cả Cơ sở dữ liệu

Những lưu ý khi đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 05/09/2022
Ngày 31/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2022/NĐ-CP về một số những lưu ý đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

Đầu tiên, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể được cấp Giấy đăng ký hoạt động nếu đáp ứng những điều kiện sau đây: Có tư cách pháp nhân hợp lệ theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ ở nơi tổ chức  chọn để thành lập; Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động phải rõ ràng và phù hợp với lợi ích cũng như nhu cầu của Việt Nam; Có những đề xuất cụ thể về dự kiến chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong vòng 3 năm; Có đề xuất Người đại diện tại Việt Nam.Thêm vào đó là giấy đăng ký hoạt động có thời hạn không lâu hơn 3 năm kể từ ngày cấp. Thời hạn của Giấy đăng ký không được vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài dựa trên pháp luật ở nơi thành lập.

Ngoài ra, có một số việc mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bị cấm làm đó là: Tổ chức, thực hiện, tham gia, tài trợ cho các hoạt động tôn giáo và các hoạt động khác không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội Việt Nam; tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo; …

Nghị định 58/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

 
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat